Giaiphaptaichinh.net

► Chuyên pháp lý bất động sản

Hotline: 090.162.7939

Download tài liệu

Đặt câu hỏi

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH BÂT ĐỘNG SẢN (BÊN MUA)
THÔNG TIN CÁ NHÂN
THÔNG TIN MUA BẤT ĐỘNG SẢN
THÔNG TIN YÊU CẦU KHÁC

Để thuận tiện và giải quyết nhanh chóng nhu cầu của khách hàng, vui lòng liên hệ: HOTLINE: 090.162.7939

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH BÂT ĐỘNG SẢN (BÊN BÁN)
THÔNG TIN CÁ NHÂN
THÔNG TIN BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

File hình ảnh BĐS.

File hình ảnh giấy tờ pháp lý liên quan đến BĐS.

File hình ảnh giấy tờ định giá liên quan đến BĐS (nếu có).

File hình ảnh giấy tờ vay thế chấp/cầm cố liên quan đến BĐS (nếu có).

THÔNG TIN YÊU CẦU KHÁC

Để thuận tiện và giải quyết nhanh chóng nhu cầu của khách hàng, vui lòng liên hệ: HOTLINE: 090.162.7939