Giaiphaptaichinh.net

► Chuyên pháp lý bất động sản

Hotline: 090.162.7939

Download tài liệu

Đặt câu hỏi

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VAY TIÊU DÙNG THẾ CHẤP
THÔNG TIN CÁ NHÂN

File hình ảnh CMND (hai mặt) / Passport.

File hình ảnh (giấy tờ pháp lý) tài sản thế chấp.

NƠI LÀM VIỆC

File hình ảnh hợp đồng lao động.

HÌNH THỨC THU NHẬP


File hình ảnh sao kê lương 3 tháng gần nhất (nếu có)/Giấy phép kinh doanh.

THÔNG TIN YÊU CẦU VAY

Để thuận tiện và giải quyết nhanh chóng nhu cầu của khách hàng, vui lòng liên hệ: HOTLINE: 090.162.7939

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP
THÔNG TIN CÁ NHÂN

File hình ảnh CMND (hai mặt) / Passport. Nếu nhiều hình vui lòng nén thành file .RAR

NƠI LÀM VIỆC

File hình ảnh hợp đồng lao động.

HÌNH THỨC THU NHẬP

File hình ảnh sao kê lương 3 tháng gần nhất (nếu có)/Giấy phép kinh doanh.

THÔNG TIN YÊU CẦU VAY

Để thuận tiện và giải quyết nhanh chóng nhu cầu của khách hàng, vui lòng liên hệ: HOTLINE: 090.162.7939