Giaiphaptaichinh.net

► Chuyên pháp lý bất động sản

Hotline: 090.162.7939

Download tài liệu

DV Kế Toán - Báo Cáo Thuế Trọn Gói

DV Kế Toán - Báo Cáo Thuế Trọn Gói

Đăng lúc: 06-09-2015 04:12:46 PM - Đã xem:

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – BÁO CÁO THUẾ TRỌN GÓI

-------------------------

Chúng tôi nhận làm gói dịch vụ :

1. BÁO CÁO THUẾ  

- Thực hiện kê khai thuế, đăng ký thuế ban đầu

- Làm thủ tục mua, in hóa đơn lần đầu

- Khai thuế môn bài hàng năm.

- Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng hoặc quý theo quy định.

- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm.

- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm.

- Lập báo cáo các loại thuế khác có liên quan.

- Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.

2. SỔ SÁCH, CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

- Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu

-  Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.

-  Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán.

-  Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

-  Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.

-  Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định.

-  Đứng tên nhân viên làm kế toán cho doanh nghiệp.

3. TƯ VẤN, GIẢI TRÌNH THUẾ

- Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện.

- Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Làm việc với công ty kiểm toán.

- Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện.

********   PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN – BÁO CÁO THUẾ TRỌN GÓI   **********

Phí dịch vụ được thanh toán hàng tháng, theo số lượng chứng từ phát sinh (tổng số hóa đơn mua vào cộng tổng số hóa đơn bán ra) trong tháng như sau :

 

Số lượng chứng từ /tháng

Phí dịch vụ (tháng)

 

Thương mại – Dịch vụ

Sản xuất - Xây Dựng

 Không phát sinh

 500.000

 500.000

 Từ 1 đến 10 chứng từ

1.000.000

 1.500.000

 Từ 11 đến 20 chứng từ

 1.500.000

 2.000.000

 Từ 21 đến 50 chứng từ

 2.000.000

 2.500.000

 Từ 51 đến 100 chứng từ

 2.500.000

 3.000.000

 Từ 101 đến 150 chứng từ

 3.000.000

 3.500.000

 Từ 151 đến 200 chứng từ

 3.500.000

 4.000.000

 Từ 201 đến 250 chứng từ

 4.000.000

 4.500.000

 Từ 251 đến 300 chứng từ

 4.500.000

 5.000.000

 Trên 300 chứng từ

 5.000.000

 6.000.000

 

Lưu ý : Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

----------------------------------------------------------

Hotline: 0909.65.39.65

Email: quangthang_78@yahoo.com