Giaiphaptaichinh.net

► Chuyên pháp lý bất động sản

Hotline: 090.162.7939

Download tài liệu

DV Quyết Toán Thuế & Lập Báo Cáo TC Cuối Năm

DV Quyết Toán Thuế & Lập Báo Cáo TC Cuối Năm

Đăng lúc: 06-09-2015 04:15:36 PM - Đã xem:

DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ VÀ

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NĂM

=============

****** PHÍ DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NĂM *******

Phí dịch vụ được thanh toán sau khi hoàn thành dịch vụ, theo số lượng chứng từ phát sinh (tổng số hóa đơn mua vào cộng tổng số hóa đơn bán ra) trong năm như sau :

Quyết toán thuế và báo cáo tài chính

Phí dịch vụ (lần)

Số lượng chứng từ /năm

Thương mại – Dịch vụ

Sản xuất - Xây Dựng

 Từ 1 đến 100 chứng từ

1.000.000

 2.000.000

 Từ 101 đến 300 chứng từ

2.000.000

 3.000.000

 Trên 300 chứng từ

3.000.000

 4.000.000

Nếu doanh nghiệp có thêm nhu cầu lập sổ sách kế toán cho cả năm thì phí dịch vụ quyết toán thuế và lập báo cáo tài chính cuối năm sẽ cộng thêm phí dịch vụ lập sổ sách kế toán như sau:

Lập sổ sách kế toán

Phí dịch vụ (lần)

Số lượng chứng từ /năm

Thương mại – Dịch vụ

Sản xuất - Xây Dựng

 Không phát sinh

500.000

 500.000

 Từ 1 đến 10 chứng từ

1.000.000

 1.500.000

 Từ 11 đến 20 chứng từ

 1.500.000

 2.000.000

 Từ 21 đến 50 chứng từ

 2.000.000

 2.500.000

 Từ 51 đến 100 chứng từ

 2.500.000

 3.000.000

 Từ 101 đến 150 chứng từ

 3.000.000

 3.500.000

 Từ 151 đến 200 chứng từ

 3.500.000

 4.000.000

 Từ 201 đến 250 chứng từ

 4.000.000

 4.500.000

 Từ 251 đến 300 chứng từ

 4.500.000

 5.000.000

 Trên 300 chứng từ

5.000.000

6.000.000

 

Lưu ý : Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI: 

1. BÁO CÁO THUẾ 

- Rà soát các báo cáo thuế trong năm, thực hiện báo cáo thuế điều chỉnh nếu cần thiết

- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm.

- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm.

- Lập các báo cáo thuế cần thiết cho doanh nghiệp

2. SỔ SÁCH, CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

-  Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.

-  Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán.

-  Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

-  Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.

-  Lập và in các lọai sổ sách kế toán đủ 12 tháng theo quy định.

-  Lập Bảng cân đối kế toán

-  Lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

-  Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

-  Lập Thuyết minh báo cáo tài chính

-  Lập Bảng cân đối số phát sinh

-  Lập các báo cáo kế toán tổng hợp cuối năm

3. TƯ VẤN, GIẢI TRÌNH THUẾ

- Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập quyết toán thuế và báo cáo tài chính cuối năm.

- Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;

- Làm việc với công ty kiểm toán.

- Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện.

Hotline: 0909. 65.39.65
Email: quangthang_78@yahoo.com