Pháp lý bất động sản

Dịch vụ hợp thức hóa nhà đất

Đăng bởi: Admin, ngày 15/05/2020 10:24 AM

Hợp thức hóa nhà đất là một thuật ngữ dân gian để chỉ việc thực hiện các thử tục để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với người đang sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA NHÀ ĐẤT

 

1. Hợp pháp hóa giấy trắng

a. Các loại giấy tờ được cấp hoặc chứng nhận trước ngày 30/4/1975, gồm:
-Bằng khoán điền thổ ; 
-Văn tự đoạn mãi bất động sản (nhà và đất) có chứng nhận của Phòng chưởng khế Sài Gòn, đã trước bạ (đối với trường hợp việc đoạn mãi này chưa được đăng ký vào bằng khoán điền thổ) ;
-Giấy phép cho xây cất nhà hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc được cấp bởi cơ quan thẩm quyền của chế độ cũ ;
-Văn tự mua bán, chuyển dịch quyền sở hữu nhà có chính quyền chế độ cũ thị thực hoặc chứng nhận đã trước bạ ; 
-Văn tự mua bán, chuyển dịch quyền sở hữu nhà không có thị thực hoặc chứng nhận của chính quyền chế độ cũ đã trước bạ.

 

b.  Các loại giấy tờ được cấp hoặc chứng nhận sau ngày 30/4/1975, gồm :
-Quyết định/Giấy phép hay Giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố, Sở Xây dựng thành phố, Sở Quản lý nhà đất và Công trình công cộng thành phố, Sở Nhà Đất thành phố, Kiến Trúc Sư Trưởng thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện công nhận quyền sở hữu nhà (đã trước bạ) hoặc cho phép xây dựng nhà, đã trước bạ.
Đối với Giấy phép xây dựng được cấp từ ngày 23/01/1992 đến ngày 06/10/1993 phải là Giấy phép xây dựng được cấp sau khi đã có giấy phép khởi công xây dựng.
Giấy phép xây dựng được cấp từ ngày 15/10/1993 trở về sau phải kèm theo biên bản kiểm tra công trình hoàn thành và chứng từ sở hữu nhà cũ (nếu là xây dựng trên nền nhà cũ) hoặc kèm chứng từ sử dụng đất hợp lệ.
Giấy phép xây dựng được cấp từ ngày 01/01/1995 phải được trước bạ theo quy định.
-Các giấy phép ủy quyền (sở hữu) nhà do Sở Nhà đất thành phố hoặc Ủy ban nhân dân quận - huyện đã cấp, có nội dung công nhận quyền sở hữu nhà cho người thụ ủy và đã làm thủ tục trước bạ chuyển quyền.
-Quyết định cấp phó bản chủ quyền nhà của các cơ quan có thẩm quyền (thay thế bản chính).
-Quyết định hoặc giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân huyện cấp, công nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất đối với nhà tại khu vực nông thôn trước khi có quyết định chuyển thành đô thị của cơ quan có thẩm quyền hoặc ngoài khu nội thị trấn tại các huyện, đã trước bạ.
(Các loại giấy tờ trên, nếu có yêu cầu phải trước bạ mà chưa thực hiện và hiện trạng nhà, đất không thay đổi thì nay được trước bạ theo quy định của pháp luật).
Giấy tờ được lập, cấp hoặc chứng nhận trước và sau ngày 30/4/1975 phải kèm theo chứng từ hợp lệ của chủ cũ gồm:
Tờ di chúc hoặc tờ thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được lập tại phòng Chưởng khế , tại Phòng Công chứng Nhà nước hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận và đã trước bạ.
Bản án hoặc quyết định của Tòa án công nhận quyền sở hữu nhà đã có hiệu lực pháp luật và đã trước bạ.
Hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhà lập tại cơ quan công chứng Nhà nước hoặc Ủy ban nhân dân huyện nơi có căn nhà tọa lạc, đã nộp lệ phí trước bạ và đăng ký tại Sở Địa chính - Nhà đất hoặc Ủy ban nhân dân quận - huyện, Phòng Quản lý đô thị huyện trước đây.
Văn bản bán đấu giá bất động sản có chứng nhận của Công chứng viên và bản án, quyết định, văn bản có liên quan của Tòa án, Cơ quan thi hành án, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, đã trước bạ và đăng ký tại Sở Địa chính - Nhà đất trong trường hợp nhà mua qua Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản hoặc mua phát mãi của cơ quan thi hành án.

 

2. Khó khăn của việc hợp pháp hóa giấy tờ trắng

-Có thể nói việc hợp thức hóa giấy tờ trắng là việc làm giấy tờ khó khăn nhất trong các bộ thủ tục về nhà đất vì giấy tờ cũ được cấp từ rất lâu, hiện trạng nhà khác với giấy tờ, nhiều hộ gia đình đã sữa chữa, cơi nới không phù hợp, nhiều loại giấy tờ thì chỉ công nhận quyền sở hữu nhà mà không công nhận quyền sử dụng đất còn nhiều trường hợp thì giấy tờ rách nát không còn rõ nội dung thế nên việc hợp pháp hóa phải tốn kém thời gian, tiền bạc, và nhiều khi cũng không làm được do vướng thừa kế, vướng người bị mất tích hoặc giấy tờ không còn đủ theo quy định của pháp luật.
-Khó khăn lớn nhất của việc đi làm loại hồ sơ này đó là vấn đề thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước, do hồ sơ phải xác minh, phải xác nhận của các cơ quan khác nhau, trải qua nhiều thủ tục nên sẽ rất khó khăn cho người dân.
-Có nhiều hồ sơ khách hàng tự đi làm, sau cả năm trời không biết hướng đi, hồ sơ không đầy đủ nên không hợp thức hóa được nên đã tìm chọn dịch vụ của Công ty Pháp Lý-Giải pháp của chúng tôi. Thực ra bạn tự đi làm mới biết được khó khăn của loại hồ sơ này như thế nào, trong một vài dòng thì chúng tôi cũng không thể diễn tả hết được. Nhưng chúng tôi khuyên quý khách hàng là đối với dạng giấy tờ nên chọn dịch vụ uy tín để bạn yên tâm, dù phải bỏ ra phí dịch vụ nhưng kết quả bạn thu về nhiều khi lại không tốn kém bằng bạn tự đi làm vừa mất thời gian mà hồ sơ lại không được như ý mình.

 

3. Hồ sơ, thủ tục hợp pháp hóa giấy tờ

-Về hồ sơ : Bao gồm một trong các loại giấy tờ như đã nêu ở mục 1, Bản vẽ cũ (Nếu có) ; chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn/Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ; Biên lai thuế ; Giấy xác nhận sử dụng ổn định không có tranh chấp (Tùy từng hồ sơ) ; Văn bản cử người đại diện đứng tên (Nếu có) ; Tờ tường trình nguồn gốc nhà, đất (Nếu có) và tùy từng trường hợp tùy từng bộ hồ sơ mà có thể phát sinh thêm nhiều loại giấy tờ khác.
-Về thủ tục thì từng dạng hồ sơ sẽ có các bước thủ tục khác nhau nhưng về cơ bản thì có các bước được tóm tắt như sau :
+Bước 1 : Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đất đai
+Bước 2 : Tiến hành đo vẽ
+Bước 3 : Kê khai và đóng các khoản thuế phí
+Bước 4 : Cấp và nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Riêng đối với dạng hồ sơ có vướng thừa kế thì trước khi thực hiện các bước trên còn phải tiến hành khai di sản, cử người đại diện đứng tên trên giấy, nếu có người mát tích phải tuyên bố mất tích tại Tòa án/tuyên bố chết tại Tòa án theo quy định của pháp luật, nếu có người mất năng lực hành vi phải tuyên bố mất năng lực hành vi....

 

4. Hợp pháp hóa các loại giấy tờ khác

-Giấy tờ mua bán tay ;
-Tờ kê khai nhà đất năm 1977
-Tờ kê khai nhà đất năm 1999

 

5. Dịch vụ hợp pháp hóa giấy tờ TRỌN GÓI của Pháp Lý-Giải Pháp Tài Chính

-Tiếp nhận và tư vấn cụ thể hồ sơ
-Nhận hồ sơ ký hợp đồng dịch vụ pháp lý (Căn cứ theo hợp đồng-có đóng dấu công ty - chúng tôi thực hiện các công việc theo hợp đồng nên khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm)
-Kiểm tra quy hoạch, kiểm tra ngăn chặn
-Tiến hành việc hợp thức hóa : Nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký đất đai, tiến hành đo vẽ, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất ;
-Kê khai thuế ;
-Nhận bản chính Giấy chứng nhận và trao tận tay khách hàng
-Đối với trường hợp nhà đất phải khai thừa kế thì phải tiến hành làm Văn bản cử người đại diện cấp Giấy chứng nhận và khai di sản (Thủ tục này có thể tiến hành trước hoặc sau khi cấp Giấy chứng nhận, điều này phụ thuộc vào từng loại hồ sơ).
-Đối với các trường hợp có yếu tố nước ngoài thì hồ sơ phức tạp hơn, quý khách hãy liên hệ trực tiếp để chúng tôi tư vấn cụ thể.
Nếu bạn muốn hồ sơ được làm trọn gói, tiết kiệm thời gian và chi phí, giảm các khâu thủ tục rườm rà hãy lựa chọn chúng tôi. Rất nhiều khách hàng làm hồ sơ năm nay qua năm khác không xong, nhiều khách hàng làm hồ sơ phải đóng thuế rất cao mà không biết phương án, hoặc cũng có nhiều khách hàng đi đến hết cơ quan này đến cơ quan khác mà không biết hướng làm hồ sơ phù hợp, vì vậy hãy đến Công ty chúng tôi để được tư vấn.
Pháp Lý-Giải Pháp Tài Chính đặc biệt nhận hồ sơ khó, hồ sơ vướng mắc:
Hồ sơ có người nước ngoài
Hồ sơ bị ngăn chặn
Hồ sơ thiếu giấy tờ (Giấy tờ nhà, giấy tờ nhân thân, Khai sinh/chứng tử…)
Hồ sơ có người mất năng lực hành vi, có người bị mất tích, bị chết.....

 

6. Chi phí và thời gian thực hiện

Tùy vào dạng hồ sơ, địa điểm nhà đất Pháp Lý-Giải Pháp Tài Chính sẽ báo giá cho quý khách, khách hàng hoàn toàn yên tâm khi gửi hồ sơ cho Pháp Lý-Giải Pháp Tài Chính.

 

Đặc biệt: Hồ sơ của khách hàng sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí, nhận hồ sơ tận nơi, quý khách hàng có thể tham khảo dịch vụ tại Pháp Lý-Giải Pháp Tài Chính.

- ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ -

★★★  CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH ★★★

► Add: Số 1014 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM

 Hotline:  1900.588.857 - Tell:  (028).3636.4927

 Email: cskh@giaiphaptaichinh.net

HOTLINE TƯ VẤN: 1900.588.857

 

Bài viết liên quan

Tin tức mới

Nhu cầu

Bạn Chưa Tìm Được Căn Nhà Ưng Ý

Đừng lo! Hãy để lại thông tin, GPTC sẽ tìm giúp bạn căn nhà phù hợp nhất

0